Naša cesta za poznaním

8.10.2014, práve v tento deň sa študenti tretích a štvrtých tried vydali na „výlet“ do Bratislavy. Za akým účelom? Sformovať, vyprofilovať a ujasniť si predstavy o budúcom živote a najmä štúdiu na Výstave vysokých škôl Vapac.

Hneď po príchode nás ovanul vydýchaný vzduch, dôsledok skutočne vysokej účasti. Priestory NTC sme len s ťažkosťami identifikovali, pretože všade sa hemžili študenti iných škôl a my sme sa rozpŕchli medzi nich. Spájal nás jediný cieľ: dozvedieť sa všetko o školách, vybrať si ten správny odbor. Každá škola mala čo ponúknuť. Výstavy sa okrem slovenských škôl zúčastnili aj školy zo zahraničia, napríklad Čiech, Rakúska, ba dokonca Švajčiarska.

Spôsoby, ako si získať priazeň potenciálnych prvákov, volili zástupcovia škôl rôzne: niektorí poukazovali na benefity, ktoré škola poskytuje (výlety, exkurzie), technické školy zapôsobili na záujemcov prinesenými technickými hračkami.

Študenti III.B a IV.C získali aj možnosť nahliadnuť do zákutí najdôležitejšieho miesta v krajine – do priestorov Národnej rady Slovenskej republiky. Ujala sa nás veľmi milá pani, so znalosťami o Slovensku a Národnej rade SR presahujúcimi obsah kroník, ktorá nám povysvetľovala všetko od symboliky farieb na zástave, po systém hlasovania v parlamente.

Pevne veríme, že táto exkurzia priblížila našim študentom svet politiky a politikov, ponúkla im neobvyklý zážitok - možnosť nahliadnuť do priestorov, v ktorých sa rozhoduje o chode našej krajiny, ale najmä im pomohla s voľbou vysokých škôl, na ktoré sa vydajú po ukončení štúdia na našom gymnáziu.

Filip Varga, IV.C

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií