Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2015 sa na našom gymnáziu konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre základné a stredné školy. Táto súťaž je vyhlásená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a v tomto školskom roku prebieha jej 25. ročník.

Do krajského kola sa z okresných kôl prebojovalo 59 študentov rôznych typov škôl, ktorí súťažili v príslušných ôsmich kategóriách. Tie boli hodnotené odbornými komisiami.

Súťaž má vo všetkých kolách, od školského až po celoslovenské, dve časti - písomnú a ústnu. V písomnej časti sa testovala slovná zásoba, gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením. V ústnej časti čakali na súťažiacich dve zadania - simulovaný rozhovor a príbeh, ktorý mali vytvoriť k vizuálnemu vnemu - obrázku alebo sérii obrázkov.

Náš študent Jakub Kováčik (IV.C), ktorý postúpil z prvého miesta okresného kola, si počínal fantasticky, keď sa mu podarilo umiestniť na peknom 3. mieste vo svojej kategórii krajského kola.

Blahoželáme Jakubovi k peknému umiestneniu.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií