Jakub Kováčik získal 1. miesto v OK OAJ

Dňa 15.1.2015 sa na našom gymnáziu uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy v okrese Nitra. Táto súťaž pod záštitou Ministerstva školstva je organizovaná na našej škole už niekoľko rokov. Spolu súťažilo 29 súťažiacich zaradených do štyroch kategórií podľa stanovených kritérií.

Naše gymnázium malo súťažiacich zastúpených v dvoch kategóriách - 2A (Lukáš Ťapušík z II.A triedy) a 2B (Jakub Kováčik zo IV.C triedy). Súťaž prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej.

V konkurencii všetkých gymnázií i obchodných a hotelových akadémií z okresu Nitra si naši študenti počínali vynikajúco, pretože Lukáš Ťapušík sa umiestnil na 4. mieste a Jakub Kováčik obsadil úžasné 1.miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola, ktoré sa bude konať na našom gymnáziu dňa 10.2.2015. Blahoželáme a držíme päste, aby v ňom obstál čo najlepšie.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová
Predsedníčka krajského a okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií