Bronz zo Štúrovho pera!

V dňoch 17.4.2015 – 18.4.2015 sa konalo vo Zvolene vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero. Umiestniť sa na treťom mieste spomedzi 94 zúčastnených časopisov z celého Slovenska je rozhodne niečo! A práve toto sa podarilo redaktorom nášho časopisu Ťahák.

Program bol značne nabitý. Organizátori si pre nás pripravili hneď niekoľko besied. V piatok sme mali možnosť klásť otázky ministrovi školstva - pánovi Jurajovi Draxlerovi, ktorý bol pozvaný ako špeciálny hosť. Neskôr bol paľbe otázok podrobený aj generálny riaditeľ TV Markíza a nakoniec plejáda mladých ľudí, bývalých redaktorov školských časopisov, ktorí dnes pôsobia na významných postoch. V diskusiách s porotcami Patrikom Hermanom, Pavlom Vitkom a Lukášom Dikom boli redaktori časopisov upozorňovaní na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú, ale tiež boli vyzdvihnuté i kvality konkrétneho časopisu. Porotcovia boli síce nekompromisní, ale predovšetkým zapálení. Každý časopis hodnotili individuálne a snažili sa najmä prispieť k skvalitneniu práce redaktorov, preto nešetrili návrhmi a cennými radami ako a čo zlepšiť.

Dva upršané aprílové dni prebehli veľmi rýchlo. Myslím si, že celé Štúrovo pero nie je ani tak o rozdávaní cien, ako o zlepšovaní sa. Zistili sme, aká je konkurencia, v čom sú lepší než my a v čom sme my lepší než iní. A preto dúfam, že si nielen udržíme pozíciu získanú na Štúrovom pere, ale že sa aj zlepšíme. Pretože na tejto súťaži som pochopila jedno – treba sa neprestajne zdokonaľovať.

Patrícia Urdzíková, III.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií