Týždeň vedy a techniky 2014

Veda a technika má v našom súčasnom živote veľmi dôležité postavenie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne v novembri vyhlasuje Týždeň vedy a techniky. Na našej škole sa podujatia s ním spojené uskutočnili v dňoch 18.-21.11.2014.

Tradičná interaktívna výstava žiackych projektov a prezentácií mala tento rok tému: Ochrana životného prostredia. Projekty a prezentácie, ktoré vytvorili študenti našej školy upozorňovali na to, ako ľahko a rýchlo sa zničí to, čo príroda za milióny rokov vybudovala a udržiavala v rovnováhe. Zároveň prezentovali možnosti separácie, recyklovania odpadov a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Veríme, že návštevníkov zaujali videá a prezentácie, ako aj voňavé bylinky a jednoduché pokusy, ktoré poskytovali návod ako je možné jednoducho si otestovať pôdu, miesto klasických sprejov použiť rozprašovač a ako vzniká smog.

To, že ochrana životného prostredia nie je ľahostajná ani najmladšej generácii, mohli návštevníci výstavy vidieť v časti venovanej projektom a modelom, ktoré vytvorili žiaci z okolitých základných škôl. Ich práce a modely boli oživením našej výstavy, čo ocenili aj všetci jej návštevníci. Z každej zúčastnenej ZŠ sme ocenili projekt, ktorý získal od návštevníkov najviac hlasov:

  • ZŠ Klasov - Viktória Lenčéšová
  • ZŠ s MŠ Maňa - Kristína Löblová
  • ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany - Anna Komžíková a Marcela Ivaničková
  • ZŠ Levická 903, Vráble – Samuel Buranský
  • ZŠ a MŠ Lúky 1226, Vráble - Dominika Čengerová, Michaela Čajkovičová, Miriam Páleníková, Radka Kováčiková a Ivana Slamková
  • ZŠ Viliama Záborského, Vráble – Simona Kňažeková

Ďakujeme však všetkým žiakom, ktorí svoju prácu na výstave prezentovali. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí sa žiakom venovali.

Veľmi nás potešil záujem o interaktívnu výstavu nielen zo strany žiakov našej školy, ale aj aktívna účasť žiakov základných škôl z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Veď životné prostredie nesmie byť ľahostajné žiadnemu človeku na Zemi.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií