Video-prednáška na tému "Čo obnáša práca informatika?"

V piatok, 17. 10. 2014, sa na našom gymnáziu konala on-line prednáška na tému „Čo obnáša práca informatika?“. Organizátorom prednášky bola Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a prednášajúcim Radoslav Staš z firmy IBM.

Hlavným cieľom prednášky bolo popísať prácu informatika z pohľadu človeka z praxe. Počas prednášky odzneli odpovede na otázky:

  • čo informatik robí v práci a doma (typy práce, pracovná náplň),
  • ako sa stanem informatikom,
  • očakávania versus realita,
  • čo mám urobiť, aby som bol úspešným informatikom,
  • na čom pracujeme v IBM.

Všetkých 55 študentov nášho gymnázia, ktorí sa prednášky zúčastnili a ktorí uvažujú o maturite z informatiky a jej následnom štúdiu na vysokej škole, si tak mohli konfrontovať svoje predstavy o svojom eventuálnom budúcom povolaní a aspoň z časti sa dozvedieť, na čo majú byť pripravení, čo ich čaká alebo aké pozitíva im prinesie ich vytúžené zamestnanie.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií