Vzdelávacie podujatie stredoškolských učiteľov k XVII. ročníku OĽP

Každoročne sa na našej škole uskutočňuje vzdelávacie podujatie pre učiteľov – multiplikátorov v oblasti ľudských práv. Tento rok nebol výnimkou. 21. 10. 2014 sa na našom gymnáziu zišlo niekoľko nadšencov, ochrancov, šíriteľov ľudských práv na školách. Okrem stredoškolských učiteľov zavítali na naše podujatie i kolegovia z vrábeľských základných škôl, čo nás veľmi potešilo.

Nosnou témou tohtoročného podujatia, ale i XVII. ročníka OĽP je: Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty. Program pozostával z dvoch častí, v prvej predsedníčka CK OĽP PhDr. Dagmar Horná PhD. hodnotila XVI. ročník OĽP a oboznámila s prípravou XVII. ročníka OĽP a spolu s lektorským tímom sa vyjadrila k metodológii a metodike prípravy na súťaž v školskom, krajskom a celoštátnom kole. V druhej časti sa lektori vo svojich príspevkoch vyjadrili k problematike práva na vzdelanie.

PhDr. Dagmar Horná, PhD. sa venovala problematike ľudskoprávnej výchovy v programoch a dokumentoch OSN a ich odrazu v Slovenskej republike, Ing. Viliam Figusch, CSc. sa zameral na vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu, PhDr. Peter Guráň, PhD, zástupca SR vo Výbore OSN pre práva dieťaťa zdôrazňoval aspekty vzdelávania a všeobecné komentáre Výboru pre práva dieťaťa OSN, PhDr. Kálmán Petocz sa nám snažil objasniť práva rodičov vo vzťahu k vzdelávaniu detí.

Možnosť naučiť sa niečo z ľudskoprávnej problematiky mali i naši študenti - štvrtáci. Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére, študenti a pedagógovia mali možnosť diskutovať, získavať poznatky, ktoré im boli doteraz menej známe. A tak treba veriť, že každý účastník si odniesol čo najviac vedomostí a zaujímavých poznatkov.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií