What do you know about books?

Aj v tomto školskom roku sa trojčlenné tímy tried I. a III. ročníkov zúčastnili kvízu k Medzinárodnému dňu školských knižníc v anglickom jazyku What do you know about books? 30 úloh kvízu bolo prezentovaných na interaktívnej tabuli a ich cieľom bolo zistiť vzťah žiakov k čítaniu rôznych žánrov umeleckej a vecnej literatúry, záujem o knižnice a literárny prehľad.

Výsledky kvízu:
1. miesto - III.B (Chudá, Koprda, Hudecová)
2. miesto - I. B (Nehéz, Chovancová, Petrovič)
3. miesto - III.A (Mikle, Matušková, Fraňová)

PhDr. Dagmar Šranková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií