Najlepšia v Nitrianskom kraji

Kristína Vranová, študentka IV. A triedy Gymnázia vo Vrábľoch, sa dňa 26. januára 2016 zúčastnila krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Nových Zámkoch. To, že patrí medzi vynikajúcich študentov, sme vedeli,lebo Kristínka sa už zúčastnila viacerých súťaží a dosiahla v nich výborné výsledky. Po absolvovaní školského kola olympiády sa dostala medzi najlepších v kraji, získala prvé miesto a postúpila do celoštátneho kola. Pri vypracovaní náročného testu zo slovenského jazyka a literatúry a následne počas ústneho prejavu ukázala, že poznatky získané na gymnáziu ajej záujem o čítanie boli dostatočné na to, aby pokorila ďalších 36 žiakov v najnáročnejšej A kategórii.

Kristínke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že naše gymnázium jej dalo vynikajúce vedomosti, ktoré využije nielen v celoštátnom kole, ale aj v ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

PhDr. Monika Bogyóová

Na fotografii Kristína Vranová pri preberaní diplomu.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií