Workshop na tému „Aktiv/iz/uj sa!“ uskutočnený dňa 25.11.2015 v I.B

Na prvé 2 hodiny k nám prišiel z Nitry človek menom Martin Horák. Rozprával o tom, ako riešiť bežné problémy v našom okolí, aby sme sa v ňom cítili lepšie. Hovoril nám o štyroch ľuďoch, ktorí sa venovali riešeniu týchto problémov a uspeli.

Tým čiastočne zmenili život ľudí, ktorí žijú v danom prostredí a v jeho okolí k lepšiemu. Riešili sme aj problém pomocou tzv.“why-chain“ metódy. Konkrétne sa to týkalo navrhnutého problému, že máme málo športovísk vo Vrábľoch. Ďalej sme si rozoberali problém, že prečo ho máme, napr.:málo financií, nedostatok ľudí, ktorí chcú športovať a iné. Dal nám výborné rady, ako by sme sa aj my mohli podieľať na zlepšení kvality nášho prostredia, napríklad založením nejakej komunity alebo napísaním e-mailu mestskému úradu a tým ho informovať o probléme. Veľmi to pomáha pri uchádzaní sa o zamestnanie. Dal nám e-mail na seba - martin.horak@recolo.sk a ďalej odkazy na stránky - iuventa.sk alebo - mladez.sk. Pokiaľ budeme potrebovať nejakú pomoc, napríklad s financiami, budeme sa môcť obrátiť priamo na neho alebo na dané stránky.

Ďakujeme za cenné rady a podporu.

Michal Lűley, I.B

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií