Angličtinár roka – z našej školy sa umiestnil najvyššie Filip Vojčík (III.A)

V tomto školskom roku sa vynikajúci študenti anglického jazyka, ktorí sú v treťom alebo v maturitnom ročníku nášho gymnázia, zúčastnili súťaže Angličtinár roka, ktorej cieľom je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Práve v tomto období je pre študentov dôležité zdôrazňovať podstatu a hodnotu výučby cudzích jazykov. Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi na Slovensku a v Českej republike.

Súťaž prebiehala formou on-line testu, ktorý bol spustený 27. januára prihlasovaním pre všetky školy na Slovensku a zároveň aj v Čechách. Test trval presne 60 minút a testoval všetky aspekty používania jazyka, okrem speakingu. V čase spustenia testu boli študenti pri počítačoch v internetových miestnostiach a každý zapojený študent mal rovnaký čas a rovnaký test. Test bol približne na úrovni B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca. Študenti nebojovali len ako jednotlivci, ale zároveň súťažili i o najlepšiu školu. Netrpezlivo sme očakávali, ako sa našim študentom podarilo uspieť v konkurencii tých najlepších.

Za naše gymnázium bojovalo 14 študentov: Lukáš Ťapušík (III.A), Filip Vojčík (III.A), Daniela Matisová (III.A), Adam Benovič (IV.A), Martin Šulík (IV.A), Patrícia Tonkovičová (IV.A), Kristína Vranová (IV.A), Martina Chudá (IV.B), Matej Komlóši (IV.B), Branislav Koprda (IV.B), Eva Kováčová (IV.B), Lenka Miklóssyová (IV.B), Mária Trimayová (IV.B) a Patrícia Urdzíková (IV.B).

Filip Vojčík (III.A) získal 113 bodov zo 120 bodov (100%) a umiestnil sa tak na 10. mieste v nitrianskom kraji, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Z celého Slovenska sa do súťaže zapojilo 2463 študentov. Filip Vojčík sa v rámci Slovenska dostal na pozíciu 53, čo je tiež veľmi pekný výsledok.

V rámci Európskej únie z celkového počtu 10985 súťažiacich zo 479 škôl Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Grécka, Litvy, Chorvátska, Talianska, Švédska, Portugalska, Estónska, Bulharska a Nemecka si Filip Vojčík zabezpečil 272 miesto.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií