Tretiaci sa dozvedeli viac o domácom násilí

Študenti tretieho ročníka sa v pondelok 26. októbra zúčastnili besedy . O domácom násilí prišli porozprávať pracovníci Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené domáce násilie páchané na ženách. Na besede sa dozvedeli o prejavoch a formách domáceho násilia.

Nebolo to len o počúvaní, ale aj o práci v skupinách. Boli im pridelené dve úlohy. V prvej úlohe rozdeľovali dobré a zlé prejavy v partnerských vzťahoch a vyjadrovali sa k nim a v druhej čítali článok, o ktorom neskôr diskutovali všetci spoločne. Články sa týkali konkrétnych prípadov domáceho násilia páchaného na ženách. Taktiež sa dozvedeli, čo treba robiť v prípade, že sa stretnú s domácim násilím, či by išlo o cudziu osobu, alebo by sa to týkalo ich. Existujú rôzne linky, na ktoré ženy volajú bezplatne. Ide o linky, na ktorých im pomôžu dostať sa z problémových situácií. Dôležité je, aby človek veril každému slovu, ktoré mu žena, na ktorej je páchané domáce násilie, povie.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií