Beseda o drogách

4.11.2015 sa v prvých ročníkoch konala beseda pod vedením Mgr.Evy Čakajdovej a Mgr.Oľgy Mikovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorej témou bolo -„Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k legálnym drogám – alkohol, nikotín. Ako odmietnuť drogu?“

Natália Gunišová z I.B zhodnotila besedu nasledovne:
„V stredu, t.j. 4.11.2015 sme mali besedu o priestupkoch mladistvých a nedovolených látkach. Na začiatku nás pani policajtka oboznámila so základnými rozdielmi medzi trestným činom a priestupkom. Tak, ako sa ona pýtala nás na rôzne otázky, tak sme sa aj my zapájali a komunikovali. Priniesla nám ukázať aj vzorky rôznych drog, kde sme si o nich mohli niečo prečítať. No najviac zo všetkého sa nám páčili okuliare, ktoré simulovali pohľad pri 1‰. Mohli sme si vyskúšať prejsť sa po triede, vziať si od pani policajtky kriedu a na zaznačené miesto niečo napísať. Na záver sme vyplnili anonymný dotazník o tom, ako tieto nedovolené látky vplývajú na mladistvých. Zabavili sme sa a aj sme sa niečo nové dozvedeli. Veľmi sa nám to páčilo.“

Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátor prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií