Beseda s PaedDr. Trubínim o osude vrábeľských Židov počas II. svetovej vojny

9. september je pamätným dňom, ktorý je venovaný pamiatke obetí holokaustu. V tento deň v roku 1941 vláda Slovenskej republiky prijala Židovský kódex, ktorý znamenal pre Židov pošliapanie ich ľudských a občianskych práv.

Žiaci gymnázia si tento deň pripomenuli tým, že sa zúčastnili mimoriadne zaujímavej besedy o osudoch židovskej komunity vo Vrábľoch v období II. svetovej vojny. Beseda sa uskutočnila počas Babele - 2. ročníka festivalu židovskej kultúry, ktorý prebiehal v meste Vráble. PaedDr. Trubíni, regionálny historik, žiakom pútavo porozprával o najvýznamnejších židovských rodinách, ktoré žili vo Vrábľoch, spomenul ich tradície, ale aj pohnuté osudy počas vojny. Žiaci sa dozvedeli aj to, že dnes už ani jedna z týchto rodín vo Vrábľoch nežije a ich potomkovia žijú prevažne v zahraničí.

Po besede v škole sa žiaci presunuli na židovský cintorín. Aj tu im PaedDr. Trubíni najskôr porozprával o tom, ako sa na cintoríne počas II. svetovej vojne strieľalo, vysvetlil, čo znamenajú znaky na pomníkoch a tiežupozornil na to, že Židia nenosia svojim zosnulým na hrob kvety, ale kamienky. Žiakom poukazoval hroby významných rodín a najzaujímavejším bol hrob vrábeľského rabína. Žiaci gymnázia deň ukončili rozprávaním a prezentáciami o ťažkom osude Židov počas II. svetovej vojny, o holokauste a tiež si pozreli film o oslobodení koncentračného tábora v Osvienčime, ktoré prinieslo otrasné svedectvo o útrapách Židov.

Takýmto spôsobom sme si pripomenuli a uctili obete holokaustu a zároveň sme vyjadrili potrebu otvorene vystupovať proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. Celý deň bol akýmsi mementom, pretože ešte stále nie sú základné ľudské a občianske práva v mnohých krajinách rešpektované, ešte stále mnohí ľudia a hlavne deti, ktoré sú nevinné, trpia...

Touto cestou ešte raz ďakujeme PaedDr. Trubínimu za to, že si našiel čas a podelil sa o svoje poznatky so žiakmi gymnázia.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií