Besedy s policajtkami s Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre

3.decembra sa na našej škole uskutočnili besedy s policajtkami z KR PZ v Nitre v III.A a IV.A. Tretie ročníky diskutovali na tému „Obchodovania s ľuďmi“, kde sa dozvedeli zaujímavé a im prospešné informácie ohľadom hľadania práce počas prázdnin. Pani policajtka im premietla film na danú tému, kde vystupovali skutoční ľudia, ktorí si manipuláciu a zneužívanie zažili na vlastnej koži. Následne im vysvetlila, ako sa majú pred takými situáciami mať na pozore a citovala aj zákony, ktoré ich ich chránia.

Štvrtáci diskutovali o trestnoprávnej zodpovednosti vzhľadom na závislosti vyskytujúce sa na Slovensku. Boli im prezentované situácie a kauzy zo skutočného života a na záver si otestovali tzv.“opilecné okuliare“. Ich úlohou bolo absolvovať trasu imitujúcu človeka, ktorý je pod značným vplyvom alkoholu, čo bolo pre pokusných študentov priemerne náročné a zároveň pre ostatných zábavné. Dúfame, že si študenti z dnešných besied odniesli cenné informácie, ktoré ich budú chrániť v reálnom živote.

Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátor prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií