Dejepisná olympiáda

V tomto školskom roku reprezentovala našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády žiačka štvrtého ročníka Kristína Šabíková. Na to, aby mohla postúpiť, musela mať nielen adekvátne vedomostí z dejepisu, ale musela aj napísať prácu, v ktorej sa zamerala na významnú osobnosť nášho regiónu. Kristínka pochádza zo Slepčian, a tak niet divu, že sa vo svojej práci zamerala na veľmi významnú osobnosť, ktorá sa v Slepčanoch narodila a jej arcibiskupská mitra je v znaku Slepčian. V práci s názvom Juraj Selepčéni Pohronec, spracovala život tohto významného arcibiskupa a umiestnila sa na krásnom 3. mieste.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií