Deň mlieka alebo preteky po schodoch a jogurty zadarmo

Pre starších študentov gymnázia už každoročná tradícia, pre prvákov udalosť, ktorú môžu zapísať na zoznam prekvapení zažitých v našej škole, ale pre všetkých hlavne príležitosť najesť sa ... Áno, hovorím o našom gympláckom Dni mlieka, ktorý tento rok padol na 25. septembra.

Slinky sa nám veru zbiehali už od rána pri pohľade na krásne vyzdobené nástenky vo vestibule. Jogurtov sme sa ale dočkali až po druhej hodine. Vtedy sa začala tá pravá naháňačka v štýle kto bude prvý, vezme si to najlepšie. Obyvatelia školy sa (takmer do jedného) nahrnuli k stolom s jogurtmi od firiem Rajo a Zvolenský (ktorým z hĺbky našich prázdnych žalúdkov ďakujeme za sponzorstvo), kde na nich už čakali zástupcovia z IV.A (vrátane mojej maličkosti) a IV.B. Príchutí bolo viacero, takže si mali z čoho vyberať, a ušlo sa každému, niektorým hladnejším sa ušlo aj dvakrát. Zábudlivcov bez lyžičiek pri pohľade na jediacich spolužiakov tiekli slinky, ale čo už, smola ;). Atmosféru dňa okrem plagátov doplnila aj krátka relácia o mlieku v školskom rozhlase.

Kristína Vranová, IV.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií