Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskou komisiu, Helsinským výborom, UNESCO CHAIR, Olympiádou ľudských práv, Univerzitou J. A. Komenského v Bratislave usporiadal 23. októbra 2015 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského pre učiteľov stredných a základných škôl seminár pod názvom „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR“.

K prítomným učiteľom sa prihovorili rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, riaditeľ odboru gymnázií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p.Igor Gallus, riaditeľka ŠPU Mgr. Petra Fridrichová PhD., vedúci Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, europoslanec Ivan Štefanec. Mnohí z nich ešte vystúpili v priebehu podujatia. Pán Chrenek zhodnotil situáciu v EÚ, venoval sa víziám Európskej komisie, zástupca vysokých škôl doc.. Jozef Bátora PhD.priblížil, ako prebieha vzddelávanie o EÚ na vysokých školách, ale nie len on, ale i Mgr. Roman Balko, ktorý reprezentuje Neformálnu iniciatívu učiteľov a učiteliek stredných škôl v SR informoval o reálnom obraze vzdelávania o EÚ.

Prítomní učitelia mali možnosť vyjadriť sa k situácii, ktorá aktuálne trápi učiteľskú verejnosť. Problémov v školstve je veľa a určite k nim patrí nedostatočné množstvo vyučovacích hodín, ktoré sa týkaju vyučovania o EÚ. Seminár priniesol veľa zaijímavých poznatkov, skúseností, čo sme najmä my, učitelia a učiteľky základných a stredných škôl s radosťou privítali. Dúfajme, že podobný dialóg medzi pedagógmi rôznych stupňov škôl s význymnými inštitúciami bude pokračovať i v budúcnosti.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií