Samuela Mikleho delil v súťaži iBobor jediný bod od celkového triumfu

V dňoch 09. 11. 2015 a 10. 11. 2015 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2015, do ktorej sa zapojilo 20 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (9 študentov z tried 1.A, 1.B, 2.A, 2.B); na celom Slovensku súťažilo 8 636 Juniorov
  • Senior (11 študentov z tried 3.A, 4.A, 4.B); na celom Slovensku súťažilo 4 554 Seniorov

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 4554 študentov slovenských stredných škôl. Najlepšie si spomedzi študentov náho gymnázia počínal Samuel Mikle zo 4.A triedy, ktorý sa umiestnil na 31. mieste a predstihol 99,29 % všetkých súťažiacich. Od celkového víťazstva ho delil jediný bod v súťaži.

Veľmi pekný výsledok dosiahla tiež Linda Valkovičová z 3.A triedy, ktorá absolvovala súťaž s percentilom 97,97 % a skončila na 92. mieste (17. spomedzi dievčat, ktoré sa súťaže zúčastnili). V prvej stovke skončil aj Michal Zrubec (95. miesto, percentil 97,91%).

Výsledky najúspešnejších študentov našej školy aj s ich percentilom:

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Samuel Mikle, 4. A - úspešný riešiteľ 99,29 % percentil
Linda Valkovičová, 3. A - úspešný riešiteľ 97,97 % percentil
Michal Zrubec, 4. A - úspešný riešiteľ 97,91 % percentil
Matej Komlóši, 4. B - úspešný riešiteľ 91,56 % percentil
Tomáš Betík, 4. A - úspešný riešiteľ 88 % percentil

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií