Knihy, ktoré čítame MY...

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že mladí ľudia málo čítajú. Členovia Žiackej školskej rady sa preto rozhodli urobiť výstavku kníh, ktoré patria v jednotlivých triedach medzi „najčítanejšie“. Tak sme mali možnosť vidieť, že sa predsa len číta – od beletrie až po encyklopédie. Pri výstavke kníh sa počas prestávok zastavovali skupinky žiakov a možno sme aspoň takto aj tých „nečítajúcich“ aspoň trochu inšpirovali a tiež siahnu po nejakej zaujímavej knihe.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií