Viktória Mlynková získala 1. miesto v súťaži Mladý prekladateľ

V tomto školskom roku Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila tretí ročník súťaže Mladý prekladateľ, do ktorej sa mohli zapojiť študenti gymnázií a stredných škôl, ktorí ovládajú anglický/nemecký/francúzsky a slovenský jazyk na takej úrovni, aby boli schopní preložiť text z cudzieho jazyka (populárno-náučného, resp. umeleckého) do slovenčiny. Pedagógovia katedry, ktorí sú zároveň aktívnymi prekladateľmi, texty vyhodnotili a určili víťazov za jednotlivé jazyky.

Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo takmer 100 žiakov z 13 škôl Nitrianskeho kraja. Najlepšie preklady boli odmenené atraktívnymi cenami a za aktívnu participáciu na súťaži získali všetci účastníci malé darčeky a certifikát o absolvovaní súťaže. Z nášho gymnázia sa do súťaže zapojilo 7 študentov, ktorí prekladali z anglického jazyka: Adam Benovič (IV.A), Barbora Keméňová (IV.A), Alžbeta Mikleová (IV.A), Kristína Vranová (IV.A), Michaela Halásová (IV.B), Lenka Miklóssyová (IV.B), Patrícia Urdzíková (IV.B) a 2 študentky: Dominika Chovancová (IV.B) a Viktória Mlynková (IV.B) reprezentovali našu školu prekladom z nemeckého jazyka.

Viktória Mlynková nám urobila obrovskú radosť, keď v preklade z nemeckého jazyka získala nádherné 1. miesto. K víťazstvu jej blahoželáme!

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií