Neodolateľná Nevesta hôľ v SND

Študenti IV. A a IV. B triedy sa 29.9.2015v SND v Bratislave zúčastnili divadelného predstavenia Nevesta hôľ. Tento román Františka Švantnera, v ktorom sa proti sebe stavajú prirodzenosť a etika, prírodné a božské, pudové a sociálne, svet reálny a svet mýtický, patrí k vrcholným dielam slovenského naturizmu. Pod režisérskou taktovkou Romana Poláka ožil na doskách SND nevšedný príbeh, ktorý každému divákovi ponúkol množstvo podnetov a tém na zamyslenie. Vynikajúce herecké výkony Petry Vajdovej ako Zuny, Dana Heribana(Libor), Jozefa Vajdu(Tavo), Alexandra Bártu (Weinhold), Milana Ondríka (Neznámy) a celej plejády ďalších hercov i nevšednosť spracovania diela pomohli divákom pochopiť svet a jazyk diel naturizmu.

Nám už zostáva len veriť, že umelecký zážitok z predstavenia sa stane dobrou pomôckou pre našich maturantov pri príprave na blížiacu sa skúšku dospelosti.

PhDr. Mária Khűrová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií