Môj úspech v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

Čo sú to ľudské práva, prečo sú dôležité? Na tieto otázky mi mala dať odpoveď Olympiáda ľudských práv, ktorej som sa zúčastnil. Po zisku prvého miesta v krajskom kole som postúpil do celoštátneho, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. apríla v Študijnom a kongresovom stredisku Univerzity Komenského v Modre – Harmónii.

V malebnom prostredí sa stretlo vyše 60 študentov z celého Slovenska. Tí najlepší z krajských kôl. Po príchode na miesto sme boli rozdelení do štyroch komisií, v každej bolo 16 súťažiacich a 4 porotcovia. Prvou úlohou, s ktorou sme sa mali popasovať bola tzv. prípadová štúdia.

Vylosoval som si prípad Francúzky, ktorá zabila svojho manžela – tyrana a násilníka – a mal som odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa prípadu a poskytnúť svoj pohľad na uvedenú skutočnosť. V druhej časti som obhajoval esej, ktorú som písal na tému migrácie, v anglickom jazyku. Vypočul som si slová chvály na môj výkon, ale nedúfal som, možno len v kútiku duše, že sa dostanem do úplného finále, kde postúpili z každej komisie len traja najlepší súťažiaci.

Sen sa stal skutočnosťou, keď ma porota vyhlásila ako postupujúceho a prebojoval som sa do finále. To prebiehalo na druhý deň ráno. Pred porotou som si vylosoval otázku „Aj nevoliť znamená voliť?" Bez prípravy som mal predniesť súvislý prejav na danú tému. Nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Obsadil som pekné 6.miesto. Samotná súťaž a sprievodné akcie, ktoré počas troch dní prebiehali (besedy, workshopy), mi priniesli množstvo zážitkov. Spoznal som veľa mladých, aktívnych ľudí a získal som veľa vedomostí, ktoré v živote využijem.

Branislav Koprda
študent Gymnázia vo Vrábľoch

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií