Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Posledné mesiace kalendárneho roka už tradične patria školským kolám väčšiny olympiád a súťaží. Inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 23.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojilo 36 študentov našej školy.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, v kategórii 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4. ročník). Písomná časť pre obe kategórie pozostávala z testovania zručností čítania a počuvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Najúspešnejší študenti pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností v simulovanom rozhovore a v zostavení príbehu na základe vizuálneho podnetu.

A takéto sú výsledky:

Kategória 2A
1. miesto: Barbora Kevélyová (II.A)
2. miesto: Lukáš Minár (II.A)
3. miesto: Adam Kramár (I.A)

Kategória 2B
1. miesto: Lukáš Ťapušík (III.A)
2. miesto: Filip Vojčík (III.A)
3. miesto: Matej Komlóši (IV.B)
3. miesto: Adam Benovič (IV.A)

Víťazom blahoželáme a držíme im päste v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 14.1.2016, aby v ňom reprezentovali našu školu čo najúspešnejšie.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií