Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

27.11.2015 sa uskutočnilo na našej škole finále ŠK OSJL. Súťaž sa bola zložená z troch častí. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením, druhá bola zameraná na transformáciu textu. V tretej časti súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad, štylistické schopnosti, pohotovosť a rečnícky talent. Svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry predviedlo 15 súťažiacich v B kategórii a 9 súťažiacich v kategórii A. Výsledné poradie bolo nasledovné:

A kategória:
1. Miesto – Kristína Vranová (IV.A)
2. miesto – Miriam Sádovská (III.A)
3. miesto – Dominika Chovancová (IV.B)

B kategória:
1. miesto – Monika Bíňovská (II.A)
2. miesto – Kristína Kováčová (II.B)
3. miesto – Daniela Matušková (I.B)

Výhercom srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khűrová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií