Týždeň vedy a techniky 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne v novembri vyhlasuje Týždeň vedy a techniky. Na našej škole sa podujatia s ním spojené uskutočnili v dňoch 10.-12.11.2015. Tradičná interaktívna výstava žiackych projektov a modelov mala tento rok tému: Svet papiera. Návštevníci výstavy spoznali históriu vzniku papiera, najväčších svetových aj slovenských výrobcov papiera, spôsob výroby, rôzne druhy papiera, ich použitie a následnú recykláciu.

Veríme, že návštevníkov zaujala tá časť výstavy, v ktorej videli, že z papiera je možné robiť krásne karnevalové masky, módu, obrázky technikou qulling, origami, kirigami. Možnosť zahrať sa im ponúkli rôzne papierové hračky. Mnohých možno prekvapili vlastnosti Möbiovej pásky.

Blížiaci sa vianočný čas pripomenul návštevníkom stromček plný papierových ozdôb a sviatočne prestretý stôl. Vystavené výrobky z papiera by určite potešili ako orginálne darčeky pod vianočným stromčekom.

Sme veľmi radi, že aj tento rok základné školy využili ponuku prezentovať na výstave práce svojich žiakov vytvorené technikou origami. Svojimi prácami prispeli žiaci prvého aj druhého stupňa ZŠ. Ocenili sme práce:

Zemeguľa – Diana Fehérváryová - ZŠ Levická 903, Vráble

Labute - Dominika Čengerová, Michaela Čajkovičová, Miriam Páleníková, Radka Kováčiková a Ivana Slamková - ZŠ a MŠ Lúky 1226, Vráble

Súkvetie, smutný tulipán, narcisy - Aneta Keszegová - ZŠ Klasov

Hrad s podhradím –žiaci III.A triedy - ZŠ Viliama Záborského, Vráble

Origami- žiaci ZŠ sv. Vojtecha, Vráble

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí svoju prácu na výstave prezentovali. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí sa žiakom venovali.

RNDr. Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií