VI.ročník Vedeckých dielní onkológia: "My môžeme, ja môžem."

Dňa 16.2.2016 sme sa potešili veľmi milej návšteve. Tri pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie SAV nám prišli priblížiť Nadáciu Výskumu rakoviny – tému, ktorá nerezonuje až tak prívetivo v ušiach, hoci je veľmi dôležité diskutovať a komunikovať o nej, a presne toto bolo ich cieľom.

Heslo Svetového dňa boja proti rakovine "My môžeme, ja môžem" nám ukázal rôzne štatistiky, ktoré sa týkajú rakoviny, napríklad výskyt rakoviny všeobecne, výskyt rakoviny u mužov a žien a iné. Ukázali nám dôležitosť odovzdania informácií medzi pacientami a doktormi a predovšetkým sme sa dozvedeli, ako predísť tvorbe týchto zákerných buniek. Zaujímavý bol aj celý proces, ktorý sa nám deje v tele s chorými bunkami na porovnanie so zdravými. A čo je hlavné, v otvorenej diskusii sme sa dozvedeli odpovede na závažné otázky, ktoré sa nám spájali s rakovinou a dokonca sme mnohé mýty o rakovine spoločne zničili.

Čas na tejto besede nám veľmi rýchlo ubehol a ešte poriadnu chvíľu budú doznievať v triedach diskusie a debaty na túto tému, o ktorej sa už nebojíme hovoriť.

Mirka Sádovská,III.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií