Vianočné trhy

„Ideme vyrábať na vianočné trhy!“ Tak táto veta začala rezonovať v ušiach dievčat, ktoré chodia do krúžku GYM ART už od októbra. Najprv s pani profesorkami Bogyóovou a Khurovou rozmýšľali, do akých výrobkov sa pustiť, čo by sa mohlo kupujúcim páčiť. Pomocnú ruku podala aj pani riaditeľka Havettová, a tak sa začali dekupážovať škatuľky, vyrábať okaté sovičky, svietniky a vrecúška s voňavou levanduľou.

Nakoniec bol stánok Gymnázia vo Vrábľoch plný tých najkreatívnejších a najzaujímavejších predmetov a tiež najlahodnejších medovníkov a iných vianočných pečív, lebo aj v každej z tried sa našli žiaci, ktorí prispeli svojimi výrobkami na trhy.

A aké by to boli vianočné trhy bez kultúrneho programu?! Aj tentokrát naši študenti preukázali svoj talent a pod vedením p. prof. Hallera si nacvičili pásmo vianočných piesní, s ktorými vystúpili hneď v prvý deň trhov.

Tohtoročné trhy sú za nami a my veríme, že sme aj takouto formou prispeli k vytvoreniu príjemnej predvianočnej atmosféry v našom meste Vráble.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií