Medzinárodný deň školských knižníc

26. október 2015 sme mali v kalendári označený ako dôležitý deň. Pár týždňov dopredu sme začali rozmýšľať, ako zrealizovať tohtoročný MDŠK. Chceli sme pripraviť pútavé aktivity, ktoré by podnietili záujem žiakov o čítanie. Tentokrát sme na to išli tradične, ale aj trošku inak.

Tradične sa zástupcovia všetkých tried zapojili do kvízu o knihách v anglickom jazyku, ktorý mal podporiť čítanie cudzojazyčnej literatúry. Tradične prebehla Živá knižnica – žiaci druhých a štvrtých ročníkov besedovali aj o tom, aká literatúra im pomôže v ich profesijnej orientácii. Tradične sa konala beseda, v ktorej sa tento raz tretiaci dozvedeli viac o domácom násilí, ako proti nemu bojovať ale aj to, kde a v akých knihách sa môžu o tejto problematike viac dočítať.

Aktivitami „trošku inak“ sme chceli žiakov upriamiť na čítanie krásnej a historickej slovenskej literatúry. Pripravili sme pásmo o Ľudovítovi Štúrovi (pripomenuli sme si tak aj 200. výročie jeho narodenia),ktoré bolo zostavené tak, že v ňom zazneli ukážky básní, Štúrovej slovenčiny, ale aj scénky, moderné piesne s danou tematikou a ukážka z filmu.

Veríme, že sme takto vzbudili u žiakov pozornosť a záujem o našu slovenčinu, o našu literatúru a že možno niektorí siahnu aj po knihách, ktoré im lepšie a dôkladnejšie opíšu osudy výnimočných osobností nášho národa.

V neposlednom rade si myslíme, že možno práve Ľudovít Štúr sa pre niektorých stane, svojou pracovitosťou, aktívnosťou, presadzovaním demokracie, kladným vzťahom k literatúre a k čítaniu, entuziazmom a neúnavnou prácou pre slovenský národ, životným vzorom.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií