Zbierka - Úsmev ako dar alebo aby každé dieťa malo rodinu...

Osem našich žiakov sa zúčastnilo tohtoročnej zbierky a vyzbierali v uliciach Vrábeľ 177,42 eur. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa zameriava na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni a my sme radi, že prostredníctvom našich dobrovoľníkov pomáhame aj my. Samozrejme, ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí do zbierky prispeli.

PhDr. Monika Bogyóová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií