Angličtinár roka - Best in English

Dňa 30.11.2016 sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo on-line testovania jazykových zručností v rozpätí úrovní B1-C1 podľa európskeho referenčného rámca s názvom Angličtinár roka alebo Best in English. Súťaž je určená pre študentov SŠ a gymnázií vo veku 15-19 rokov.

Test obsahoval gramatiku, posluch a orientáciu v texte a trval presne 60 min. od prihlásenia do testu. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 27 krajín. Vo všetkých krajinách prebiehal test v rovnakom čase. Z celkového počtu 373 prihlásených škôl sme obsadili 123. miesto, z toho zo slovenských 142 prihlásených škôl sme sa umiestnili na 31. mieste.

Čo sa týka jednotlivých súťažiacich - náš žiak Lukáš Ťapušík, ktorý mal v teste úspešnosť 95,6%, skončil na fantastickom 12. mieste z celkového počtu takmer 3000 súťažiacich zo Slovenska.

Blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií