Anna Franková – odkaz dejín dnešku

„Napriek všetkému verím, že ľudia sú dobrí.“ Slová, ktoré napísala v rokoch 1942-1944 do svojho denníka 13-ročná Anna. Anna Franková – židovka, ktorá sa dva roky so svojou rodinou a priateľmi skrývala na povale továrne pred rasistickými zákonmi, ale nakoniec boli prezradení a ona zomrela na týfus v koncentračnom tábore tesne pred jeho oslobodením.

Annin príbeh sme poznali len z počutia. Ale po dvoch dňoch workshopov sme ho my, šestnásti študenti tretieho ročníka, ovládali takmer do detailov aj preto, lebo sme mali byť hlavnými sprievodcami výstavy. Ale nestali sme sa nimi len tak, bez prípravy. Z Nadácie Milana Šimečku, ktorá je jedným z garantov výstavy, k nám prišiel pán Peter Leponi, s ktorým sme absolvovali dvojdňové školenie a dôslednú prípravu. Diskutovali sme a rozoberali sme problematiku celého obdobia týkajúceho sa udalostí II. svetovej vojny, jej príčin, ale aj dôsledkov.

Cieľom výstavy bolo priblížiť žiakom situáciu vo svete pred vypuknutím vojny, ukázať na pomery v Nemecku od nástupu Adolfa Hitlera k moci až po koniec vojny. Na pozadí vojnových udalostí sme detailnejšie spoznávali aj život Anny Frankovej a jej rodiny, na ktorú mali, podobne ako na milióny iných rodín v Európe, tieto udalosti veľký vplyv.

V priebehu druhej polovice septembra sme už ako vyškolení sprievodcovia približovali tieto udalosti študentom nášho gymnázia, ale aj mnohým žiakom okolitých vrábeľských škôl, ktorí boli na výstavu pozvaní.

Výstava však nehovorila len o osude Anny a miliónov ľudí, ktorých vojna zasiahla. Mala aj iný rozmer - odkaz dejín dnešku. Aj preto sme sa snažili na záver prehliadky zdôrazňovať to, že aj keď sa mladí ľudia v dnešnom svete stretávajú s množstvom rôznych informácií, nemôžu ich iba bezhlavo prijímať, ale mali by nad nimi uvažovať a rozlišovať ich. Aj tak sa môžu pričiniť o to, aby sa už hrôzy, ktoré sa cez druhú svetovú vojnu páchali, nikdy viac nezopakovali.

Tieto dva týždne boli pre mňa, ale myslím si, že môžem hovoriť v mene všetkých zúčastnených, cennou skúsenosťou, zdrojom mnohých nových informácií a príležitosťou podať ich ďalej, aby sa vedomie o udalostiach druhej svetovej vojny a zločinoch páchaných na ľuďoch aj naďalej zvyšovalo, a aby sa na ne nikdy nezabudlo. Verím, že aj takouto formou sa dá predchádzať netolerancii, diskriminácii a rasovej neznášanlivosti, ktorá, bohužiaľ, prežíva aj v 21. storočí.

Autor: Tomáš Rak, III.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií