Školské kolo Biologickej olympiády

V dňoch 6., 9. a 10. februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo BIO v dvoch kategóriách – A a B. Súťaž bola rozdelená do troch častí. V prvej časti si účastníci oboch kategórií overili svoje teoretické vedomosti z rôznych oblastí biológie. Úspešní riešitelia tejto časti postúpili do časti praktickej, v ktorej sa snažili vyriešiť tri praktické úlohy.

Vedomosti a zručnosti študentov, najmä tých, ktorí postúpili do praktickej časti boli veľmi vyrovnané, o čom svedčia minimálne (príp. žiadne) rozdiely v počte získaných bodov.

Poradie na prvých miestach bolo nasledovné:
Kategória B
1. miesto: Jakub Ganádik (II.B)
2. miesto: Adam Kramár (II.A)
3. – 4. miesto: Natália Fernézová (II.A)
Michaela Očovayová (II.B)

Kategória A:
1. – 3. miesto: Štefan Hajdú (III.B)
Nicole Švajčíková (III.B)
Tomáš Bystrický (III.A)
4. miesto: Jakub Matuška (III.A)

Výhercom srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií