Druháci v kozme

Televízia aj pútače pri cestách nás začali lákať prežiť virtuálnu prechádzku históriou skúmania vesmíru. Preto triedy II.A a II.B 12. októbra 2016 nastúpili ráno do autobusov, aby na výstavisku v bratislavskej Inchebe, na svetovej výstave o kozmonautike Cosmos Discovery, prežili naozajstné príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu atmosféry.

Úvodný krátky film mal pomôcť návštevníkom zorientovať sa v tom, ako vznikali prvé pokusy ľudí opustiť kolísku nášho bytia nielen po technickej stránke, ale aj z hľadiska politickej situácie vo svete.

Zvyšok výstavy si každý mohol prezrieť vlastným tempom. Mal k dispozícii zvukového sprievodcu (audioguide), na ktorom si sám zvolil, o ktorom vystavovanom objekte chce mať podrobnejšie informácie. Tí najodvážnejší si na záver skúšali pohyb na gyroskope, ktorý simuluje výcvik kozmonautov.

Množstvo nových informácií, ktoré výstava poskytuje bolo ťažké hneď spracovať. Mnohé z nich sa iste z pamäti postupne vybavia s pribúdajúcimi vedomosťami počas ďalšieho štúdia.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií