Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december nie je len prvým dňom prvého zimného mesiaca, ale i svetovým dňom boja proti HIV/AIDS. Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Ľudia v tento deň nosia červené stužky na vyjadrenie podpory obetiam nakazeným HIV vírusom. Preto aj my každoročne vyrábame takéto stužky a pripíname ich našim pedagógom a študentom, aby ich celý deň nosili ako symbolickú spomienku na všetky obete, ktoré následkom nakazenia podľahli chorobe AIDS.

Dnes sme si tiež pripravili zopár aktivít pre našich prvákov. Andrej Kern a Mária Őzsiová zo združenia Storm poskytli jednej skupinke informáciechtivých študentov rozdiely medzi HIV a AIDS, možnosti prenosu tohto vírusu, ochrany ako i právne spôsoby.

Druhú, našu bilingválnu skupinku, podchytili študentky tretieho ročníka a prezentačnou formou im odhalili informácie týkajúce sa daného problému, vypočuté informácie si overili formou kvízu, tiež si pozreliemotívny film „Anjeli“ a na záverboloich úlohou v skupinovej práci vymyslieť slogan, propagačnú báseň alebo príbeh a vytvoriť inšpiratívny plagát.

Za prípravu, organizáciu a spoluprácu chcem poďakovať študentkám III.A triedy – Martine Rajnerovej, Natálii Bónovej a Veronike Hegedúšovej a za výrobu stužiek študentkám II.B triedy – Daniele Matuškovej, Michaele Očovayovej, Petre Bónovej, Simone Opálenej a Natálii Gunišovej.

PaedDr. Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátor prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií