Deň Zeme netradične

22. apríla celý svet oslavuje Deň Zeme. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli v predstihu 21.4.2017 a tento rok trochu inak. V školskom rozhlase tradične odznela relácia, v ktorej si žiaci i vyučujúci mohli znova zopakovať všeobecne známe informácie a utvrdiť sa v poznaní, že prírodu a svet okolo nás si musíme chrániť.

To netradičné sa dialo na jednotlivých predmetoch – počnúc humanitnými a končiac prírodovednými ( a aj naopak). Na jednotlivých vyučovacích hodinách realizovali žiaci pod taktovkou svojich učiteľov rozmanité aktivity súvisiace nielen so spomínaným dňom, ale aj so zručnosťou, ktorá vraj slovenským školákom spôsobuje problémy – čitateľskou gramotnosťou. Metódy a formy, ktoré si vyučujúci pri týchto činnostiach volili, boli rôzne: od práce so schémami, grafmi a nesúvislými textami cez spracovanie informácií vo forme konspektov, osnov a tézaž po tvorbu vlastných textov na danú tému. Niektorí žiaci,v snahe názorne upozorniť na problém rozkladu istých materiálov, dokonca vytvorili mini galériu produktov s dobou ich rozpadu v prírode.

Deň Zeme nám všetkým opäť pripomenul známu pravdu, že keď umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú.

PhDr. Mária Khűrová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií