Dve tváre jedného sveta

„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú konať v duchu bratstva. Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“

Hovorí sa vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (článok 1,2,3). Aká je však realita? Existuje biely a farebný svet, svet bohatých a chudobných, vzdelaných a nevzdelaných? Na tieto otázky a na množstvo ďalších veľmi zaujímavo odpovedal dobrovoľník UNICEF-u Martin Silber. Na naše gymnázium zavítal 6. októbra a jeho prezentácie sa mali možnosť zúčastniť takmer všetci žiaci našej školy. V rámci projektu „Dve tváre jedného sveta“ sa snažil mladým ľuďom objasniť protiklady nášho rôznofarebného sveta. Prezentácia nášho hosťa bola prínosná i tým, že nebola jednotvárnym monológom. Žiaci s ním neustále komunikovali, odpovedali na položené otázky, ktoré im boli kladené a ktoré im mali umožniť pochopiť dve tváre jedného celku. Mali možnosť si uvedomiť dôležitosť niektorých súčastí ich bežného života. To, že majú domov, nemusia pracovať, môžu sa vzdelávať. Dozvedeli sa, ako žijú deti v iných častiach sveta, najmä v Afrike, Južnej Amerike.

Mnohí ich vrstovníci v iných častiach sveta riešia závažnejšie problémy, ako mať čo „najnamakanejší“ mobil, značkové oblečenie. Bojujú o prežitie. Chýba im potrava, voda, nemôžu sa vzdelávať, nútia ich bojovať. I to je jedna, ale smutnejšia stránka súčasného sveta, ktorú pán Silber gymnazistom na stretnutí priblížil.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií