Európsky deň jazykov na našej škole

Počas Európskeho dňa jazykov, dňa 26.9.2016, si naša škola pripomenula, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Táto myšlienka vznikla z iniciatívy Rady Európy a Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne už od roku 2001.

Pri tejto príležitosti sme si pripravili panel, ktorý pútavou formou oslovil mladých ľudí priblížením príkladov slávnych osobností z odvetví športu, hercov i spevákov, z ktorých mnohí hovoria i tromi cudzími jazykmi.

V školskom rozhlase zaznela krátka relácia o tom, aké dôležité je pre mladých ľudí štúdium jazykov s cieľom prispieť k mnohojazyčnosti a kultúrnemu porozumeniu, ale i o tom, aká je znalosť jazykov dôležitá pre študijné účely, pre odborné potreby i budúce povolanie.

V triedach si študenti na hodinách anglického jazyka zasúťažili formou kvízu a zistili, kto lepšie ovláda fakty spojené s jazykmi . Zároveň sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ako napríklad to, ktorá krajina má najviac rôznych jazykov hovorených na jednom teritóriu, kde a ako vznikla posunková reč, koľko slov obsahuje v priemere aktívna slovná zásoba vzdelaného človeka atď.

Mladý človek si v dnešnej dobe dobre uvedomuje, že znalosť cudzích jazykov mu otvára dvere do sveta, dvere k ďalšiemu poznaniu, rúca bariéry, je kľúčom k novým priateľstvám a vzťahom a v neposlednom rade mu pomáha uplatniť sa v nekonečnom množstve profesií, ktoré si vyžadujú vzdelaného, flexibilného človeka.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií