Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 8. februára 2017 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo Olympiády ľudských práv. Práve v tento deň sa stretli študenti 38 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv sa ich týka aj ich a je im ako občanom Slovenskej republiky veľmi blízka.

Svoje vedomosti preukázali v písomnej - testovej a tí najlepší i v ústnej časti. A práve v tejto časti sa vyjadrovali k zadaným tézam. A naozaj sme sa mohli presvedčiť, že mladých ľudí ešte stále alebo opäť zaujímajú také témy ako – postavenie menšín, žien, problematika diskriminácie, právo na vzdelanie, terorizmus, extrémizmus, holokaust.

A ktorí boli tí najlepší?
1. miesto : Petra Grznárova – Gymnázium Topoľčany
2. miesto: Kristína Ježová - Gymnázium Nové Zámky
3. miesto: Tomáš Rak - Gymnázium Vráble

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v celoštátnom kole, kde budú reprezentovať Nitriansky kraj a, samozrejme, svoju strednú školu.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií