Letná univerzita

Mnoho stredoškolákov si láme hlavy nad tým, čo po strednej škole. Väčšinou sa rozhodnú pokračovať na vysokej škole, avšak - ako to tam bude vyzerať? Bude to ťažké? Čo presne tam budem študovať? Takýchto otázok nám preblikáva hlavami pomerne dosť. Ja som mal to šťastie stráviť štyri dni v prostredí fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity (STU) a možnosť spýtať sa tieto otázky priamo študentov a členov tejto univerzity.

Letnej univerzity, ktorá sa konala v dňoch 6. - 9. septembra 2016, sa nás zúčastnilo približne 40 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Celá letná škola prebiehala priamo v priestoroch fakúlt STU, ktorých je sedem, plus Ústav Manažmentu. Ubytovaní sme boli na internáte v Trnave, kde sme sa denne presúvali cestnou dopravou. Súčasťou prehliadok boli aj odborné prednášky, workshopy, a priestor pre diskusie, kde sme diskutovali priamo so študentmi a pracovníkmi univerzity.

Na záver univerzity nás prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor univerzity, vyhlásil za "Ambasádorov STU" - našou úlohou je sprostredkovávanie informácií o univerzite svojmu (školskému) okoliu.

Letná univerzita STU mi odpovedala na všetky otázky, ktoré som mal o vysokých školách a STU, naučila ma veľa o systéme vysokých škôl, ale hlavne ma uistila, že slovenské vysoké školy sú naozaj na úrovni.

Lukáš Minár, študent Gymnázia vo Vrábľoch

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií