Matematická olympiáda v školskom roku 2016/2017
Domáce a školské kolo

Dňa 31.1.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v dvoch kategóriách – C a B. Napriek tomu, že väčšina študentov si po uzatvorení polročnej klasifikácie čiastočne vydýchla a možno dopriala aspoň malý oddych, štyria matematici (úspešní riešitelia domáceho kola matematickej olympiády) museli práve v tomto čase naplno zamestnať svoje mozgové bunky. Dôvodom bola príprava na školské kolo matematickej olympiády, ktoré spočívalo v riešení troch nie ľahkých úloh. O tom, že k príprave pristupovali zodpovedne svedčí fakt, že všetci štyria žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Úspešní riešitelia kategórie B školského kola matematickej olympiády:
Jakub Ganádik (II.B)
Radovan Zuzula (II.B)

Úspešní riešitelia kategórie C školského kola matematickej olympiády:
Samuel Buranský (I.A)
Adam Laščiak (I.D)

Krajské kolo

Dňa 11. apríla 2017 sa v Nitre konalo krajské kolo matematickej olympiády. Potešilo nás, že medzi úspešnými riešiteľmi krajského kola boli v kategórii C Samuel Buranský z I.A, ktorý obsadil 9. miesto a Adam Laščiak z I.D, ktorý súťažil so stredoškolákmi, hoci je vo veku žiakov 9. ročníka ZŠ.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

PaedDr. Mária Bašistová, PaedDr. Ivan Kreškóczi


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií