Matematický Náboj

Dňa 7. apríla 2017 sa piati nadšenci: Adam Horka (III.A), Martin Max (III.A), Lukáš Minár (III.A), Roland Rajcsányi (III.B) a Samuel Buranský (I.A) zúčastnili medzinárodnej súťaže Matematický Náboj, ktorá sa uskutočnila v Bratislave na vysokoškolskom internáte Ľ. Štúra.

Celá súťaž trvá 120 minút počas ktorých sa tímy snažia vypočítať čo najviac príkladov. V súťaži nejde o bezhlavú aplikáciu nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Aj keď sa naši žiaci v silnej konkurencii neumiestnili na prvých miestach, sme radi, že zažili radosť z počítania matematických úloh a dúfame, že im táto skúsenosť pomôže nachádzať krásu matematiky a v bežnom stredoškolskom učive.

PaedDr. Mária Bašistová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií