Medzinárodný deň školských knižníc v znamení rovesníckeho vzdelávania

Medzinárodný deň školských knižníc má na našom gymnáziu celkom peknú tradíciu. V tomto školskom roku sa konal 24. októbra a my sme sa ho zúčastnili už po ôsmy raz. Každý ročník bol niečím neopakovateľný, pretože sme vždy vymýšľali aktivity, ktoré súviseli so zadanou témou.

V tomto školskom roku bola téma: Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách

Chceli sme, aby sa všetci žiaci zapojili do aktivít, a tak sme pripravili štyri zaujímavé prezentácie kníh.

Žiačky štvrtého ročníka si pripravili prezentáciu knihy Kto chytá v žite. Toto dielo si vybrali z dvoch dôvodov. Prvým je ten, že patrí medzi povinnú literatúru a druhý bol – priblížiť osudy Holdena spolužiakom tak zaujímavo, aby si jeho životný príbeh prečítali tiež.

Žiaci tretích ročníkov si pripravili prezentácie kníh: Živý bič, Jozef Mak a Denník Anny Frankovej.

Prezentácie začínali charakteristikou doby a spisovateľa. Obsah kníh žiaci vhodne doplnili úryvkami, ktoré čítali, ale aj ukážkami z filmov. Pre žiakov si pripravili krížovky, rôzne súťažné úlohy a otázky týkajúce sa prezentovanej knihy.

Nosnou témou týchto prezentácií bola vojna a osudy ľudí počas nej. Vybrali sme si knihy, v ktorých hlavní hrdinovia neboli na frontoch ani prvej a ani druhej svetovej vojny a napriek tomu zasiahla tragicky do ich osudov. Hlavní hrdinovia boli obyčajní ľudia, ktorí chceli prežiť svoj život v pokoji, venovať sa svojim záľubám, rodine...túžili prežiť pokojný a krásny život, presne taký, po akom túžime aj my dnes.

Ale bola tu vojna a ľudia, ktorí ju rozpútali. A tak náš Medzinárodný deň školských knižníc nebol len dňom, počas ktorého sme chceli ukázať, že čítanie je fajn vec, ale chceli sme tiež docieliť, aby sa mladí ľudia zamysleli nad tým, že i dnes sú bežné prejavy extrémizmu, rasovej neznášanlivosti a xenofóbie. Chceli sme dosiahnuť, aby práve mladá generácia, ktorá poznávojnové hrôzy našťastie len z čítania, vedela odsúdiť tieto prejavy v súčasnosti a nepodporovala myšlienky, ktoré sú často založené práve na takýchto názoroch.

Okrem rovesníckych aktivít a s ním spojeným vzdelávaním, sme náš Medzinárodný deň školských knižníc obohatili o Kurz tvorivého písania, pretože mnohí z nás knihy nielen čítajú, ale majú za sebou aj prvé pokusy s písaním poviedok. Pozvali sme si medzi nás spisovateľku Janku Šulkovú, ktorá pochádza z Vrábeľ a hoci je veľmi mladá a je študentkou na vysokej škole, má už za sebou zopár vydaných kníh, ktoré sú úspešné. Počas dvoch hodín sa spolu s našimi žiakmi venovali tvorivému písaniu a my veríme, že jej rady padnú na úrodnú pôdu.

Žiakom sme tiež ponúkli možnosť výmeny prečítaných kníh na malej školskej burze kníh.

O tom, že všetky aktivity zaujali našich žiakov, svedčia aj ich hodnotenia, ktoré nešetria chválou. Určite sme mnohých inšpirovali a vo svojom voľnom čase siahnu po zaujímavej knižke. Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“, čo znamená, že aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Veríme, že práve Medzinárodným dňom školských knižníc sme u našich žiakov takýto „tréning“ odštartovali.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií