Mladí podnikavci

Zatiaľ, čo naši maturanti statočne bojovali s písomnými maturitami zo slovenského jazyka a literatúry, my tretiaci sme mali možnosť zúčastniť sa prednášky na tému finančnej gramotnosti.

Všetko sa to odohralo dňa 14.3.2017. Keď sme sa dozvedeli, že budeme mať besedu o financiách, nikto z nás nemal tušenie, čo všetko môžeme rozoberať počas troch hodín. Niektorým sa to zdalo veľa, ale našli sa aj takí, čo by chceli besedu aj celý deň, len aby si vyhli učeniu. Boli sme rozdelení na dve skupiny a konkrétne moja trieda najskôr absolvovala prednášku s Bc. Oliverom Bubelínym, ktorý nás veľmi zaujímavým rozprávaním uviedol do problematiky. Je pravda, že zo začiatku v prírodovednej učebni zavládlo ticho a lektor chvíľu bojoval s tým, ako sme sa "prekrikovali pri položených otázkach", ale časom sme vytvorili príjemnú atmosféru. Ozrejmili sme si niektoré už nadobudnuté poznatky, no dozvedeli sme sa aj veľmi veľa nových. Od efektívneho výberu úveru až po udalosti, ktoré viedli k poslednej veľkej finančnej kríze.

Asi po hodine a pol sa lektori vystriedali a tentokrát sme mali prednášku zameranú na infláciu s Bc. Dávidom Vrtaňom. Lektor pôsobil od začiatku veľmi spontánne a otvorene. Väčšina z nás si jeho pozitívny prístup užívala, pretože jeho energia posúvala prednášku na vyšší stupeň. S víziou jednotky za aktivitu sa mnohí z nás rozrozprávali, čo sa opäť preukázalo na atmosfére. Pre budúcnosť treba povedať, že keď sa jedná o jednotky, sme ľahko podplatiteľní. Ku koncu prednášky sme skonštatovali, že takéto besedy sú výborným pomocníkom k získaniu nových informácií a k zopakovaniu vedomostí, ktoré nadobúdame v treťom ročníku na hodine finančnej gramotnosti. Radi by sme si zopakovali niečo podobné ešte raz.

Za zrealizovanie tohto celého chceme poďakovať nielen občianskemu združeniu Mladý podnikavec, ale hlavne pani profesorke Hudaszek Semjanovej, ktorá to mala celé na starosti.

Dominika Meňhertová, Martina Slováková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií