Naše nádejné mladé prekladateľky!

Dňa 11.11.2016 sa konalo slávnostné vyhodnotenie krajskej súťaže Mladý prekladateľ v Nitre. Nádherné 3.miesto obsadila i naša žiačka Bibiana Beráková v preklade z nemeckého jazyka. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na ďalšie šikovné dievčatá, ktoré boli ocenené za zaujímavé preklady z anglického jazyka, a to Daniela Fačkovcová a Bianka Mesárošová.

Program bol veľmi zaujímavý, obzvlášť pre tých, ktorých baví prekladanie. Študenti z okolitých stredných škôl mali možnosť vypočuť si tie najlepšie práce iných žiakov, a tak si porovnať svoje zručnosti a znalosti. Naša škola súťažila v jazykoch: nemecký jazyk a anglický jazyk.

Taktiež nám organizátori tejto súťaže odprezentovali možné formy štúdia, ktoré ponúkajú svojim budúcim študentom. Pár študujúcich na Filozofickej fakulte v Nitre, medzi ktorými boli aj naši bývalí absolventi Michaela Stachová a Matej Martinkovič, nám opísali ich cestu, akou sa dostali do súťaže a tiež na univerzitu. Našťastie organizátori nezabudli odmeniť aj účastníkov, ktorí sa tento rok neumiestnili. Každému mladému prekladateľovi venovali malú milú odmenu za šikovnosť.

Simona Krajmerová a Bibiana Beráková (III.B)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií