Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku - kategória 1B

Dňa 17.1.2017 sa naša žiačka Hana Bogyóová (I.D) zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Školu reprezentovala v kategórii 1B a konkurenciou jej bolo ďalších 32 súťažiacich. Olympiáda prebehla v písomnej a ústnej časti. Súčasťou písomného testovania boli úlohy na čítanie a počúvanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Ústna časť pozostávala z hrania rolí a opisu obrázka. Hanka si počínala výborne a s úspešnosťou 74 % sa zaradila medzi úspešných riešiteľov okresného kola.

Blahoželáme.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií