Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Aktuálne prebieha 27. ročník tejto súťaže. U nás prebiehala v troch kategóriách – 1B (1. ročník päťročného bilingválneho štúdia), 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia) a 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia).

Písomná časť pre vo všetkých kategóriách pozostávala z testovania zručností čítania a počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Najúspešnejší študenti pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností v simulovanom rozhovore a v zostavení príbehu na základe vizuálneho podnetu.

A tu sú výsledky:

kategória 1A:
1. miesto: Hana Bogyóová
2. miesto: Adam Laščiak
3. miesto: Daniela Duncová

kategória 2A:
1. miesto: Adam Kramár
2. miesto: Martina Miklóšová
3. miesto: Norbert Austen, Dominik Brat

kategória 2B:
1. miesto: Filip Vojčík
2. miesto: Barbora Kevélyová
3. miesto: Lukáš Ťapušík, Lukáš Minár

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií