Úspešná reprezentácia školy na Olympiáde v Informatike

Študenti druhého a tretieho ročníka Gymnázia vo Vrábľoch - Michal Lüley a Lukáš Minár dosiahli na Olympiáde v Informatike v rámci nitrianskeho kraja cenné umiestnenia. Michal Lüley obsadil 4. miesto v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) a Lukáš Minár 5. miesto v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl), ktorým nadviazal na minuloročný bronzový úspech.

Olympiáda v Informatike je súťaž, v ktorej je úlohou študentov vytvoriť tri plne funkčné počítačové programy a určiť ich výpočtovú zložitosť.

Súťažiaci si môže vybrať, či zadané úlohy vyrieši v programovacom jazyku Python, C++ alebo Pascal. Michalovou voľbou bol programovací jazyk Python. Lukáš programoval v jazyku C++. Krajská komisia Olympiády v Informatike určuje poradie nielen podľa funkčnosti samotných programov zostavených súťažiacimi, ale tiež zohľadňuje časovú a pamäťovú efektivitu odovzdaných programov. Obaja naši programátori začali mimoriadne úspešne už v domácom kole súťaže a svoju cestu za úspechom v tomto ročníku zavŕšili na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo v Nitre.

Presadiť sa v silnej konkurencii je každý rok mimoriadne zložité a vyžaduje si to obrovské úsilie, domácu prípravu a mimoriadny talent. Veľmi sa tešíme, že v tomto roku sa k minuloročnému Lukášovmu úspechu pridal ďalší žiak našej školy. Zároveň veríme, že tieto umiestnenia oslovia aj ďalších žiakov z terajšieho prvého ročníka alebo žiakov, ktorí plánujú na našej škole študovať od budúceho školského roku. Lukášovi a Michalovi ďakujeme za propagáciu študijných možností na našom gymnáziu.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií