Moja cesta Olympiádou ľudských práv

ĽUDSKÉ PRÁVA. AKÉ SÚ, AKO SÚ DODRŽIAVANÉ? VŠETKY TIETO ÚVAHY SOM MOHOL ZÚROČIŤ NA OLYMPIÁDE ĽUDSKÝCH PRÁV, NA KTOREJ SOM SA V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU ZÚČASTNIL. PO VÝHRE V ŠKOLSKOM A TREŤOM MIESTE NA KRAJSKOM KOLE SOM SA V DŇOCH 5. – 7. APRÍLA 2017 ZÚČASTNIL CELOŠTÁTNEHO KOLA, KTORÉ SA KONALO V MODRE – HARMÓNII.

V Modre sme sa zišli vyše šesťdesiati žiaci z celého Slovenska. Na začiatku sme boli rozdelení do štyroch skupín po 16 študentov a 5 porotcov. Prvou úlohou bolo riešenie prípadovej štúdie. V druhej časti súťaže, ktorá sa konala v nasledujúci deň, sa obhajovali úvahy. Téma, ktorú som si vybral znela: Rešpektovanie rozmanitosti kultúr, tradícií národov a národnej identity v kontexte slobody myslenia, svedomia a vyznania.

V posledný deň súťaže sa konalo tzv. Veľké finále, do ktorého sa dosali traja najlepší z každej poroty. Úvahy súťažiacich hodnotili jednotliví garanti. Garantom mojej témy bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a moju úvahu ocenilo pekným tretím miestom.

Tri zaujímavé dni boli okrem samotného súťaženia sprevádzané množstvom workshopov, diskusií a debát. Medzi nás zavítali významné osobnosti. Vystriedalo sa ich množstvo, ale spomeniem aspoň prof. Miroslava Kusého, Františka Mikloška, Dušana Chreneka. Na záverečnom odovzdávaní cien bola dokonca prítomná ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská a štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová, od ktorej som prevzal cenu za 3. miesto.

Dni strávené na celoštátnom kole OĽP budú vo mne rezonovať ešte veľmi dlho. Spoznal som sa s množstvom rovesníkov s rovnakými záujmami, ale hlavne som získal množstvo nových informácií, poznatkov a skúseností, ktoré určite pri svojom ďalšom štúdiu zúročím a využijem.

Autor: Tomáš Rak, III.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií