Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

23.11. 2016 sa uskutočnilo na našej škole ŠK OSJL. Súťaž bola zložená z troch častí. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením, v druhej časti bolo úlohou žiakov transformovať predložený text a v tretej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad, štylistické schopnosti, pohotovosť a rečnícky talent.

Súťaž bola vyrovnaná a výsledné poradie bolo nasledovné:

A kategória:
1. miesto – Linda Valkovičová (IV.A)
2. miesto – Johana Chovancová (III.B)
3. miesto – Roman Petrovič (III.B)

B kategória:
1. miesto – Diana Bernáthová (I.A)
2. miesto – Adam Kramár (II.A)
3. miesto – Marcel Tokár (I.A)

Výhercom srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií